Kunt u een bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk stellen?

Wanneer een werknemer ziek is, dan dient de werkgever de werknemer te ondersteunen bij de re-integratie. In het geval van begeleiding bij ziekteverzuim, dient de werkgever zich te laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat gebeurt er wanneer deze arts een fout maakt? Ee onjuist advies, waardoor de werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd, bijvoorbeeld. Is de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk voor de opgelopen schade?

De werkgever is verantwoordelijk voor de bedrijfsarts

Het is belangrijk om te weten dat een werkgever verantwoordelijk is voor de gekozen bedrijfsarts of arbodienst. Dit betekent dat wanneer de werkgever een advies van de deskundige opvolgt die achteraf incorrect blijkt te zijn, de werkgever zich niet kan verschuilen achter dat incorrecte advies. In de praktijk kan het gevolg hiervan zijn dat, ook al heeft de werkgever alle adviezen van de deskundige strikt opgevolgd, het UWV kan stellen dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de re-integratie te bewerkstelligen. Het UWV kan in dit geval een loonsanctie opleggen.

Wie is er aansprakelijk?

Een loonsanctie is ontzettend vervelend, zeker wanneer de grond voor deze sanctie wellicht onterecht blijkt te zijn. Wie kunt u aansprakelijk stellen voor deze fout en de daaruit voortkomende schade? Kunt u de deskundige of arbodienst aansprakelijk stellen of ligt deze aansprakelijkheid bij de werkgever?

Bij de vraag wie er aansprakelijk is wordt er eerst gekeken naar de bedrijfsarts of arbodienst. Heeft deze deskundige gehandeld als een redelijk handelend of redelijk bekwame bedrijfsarts of arbodienst? Indien dit het geval is, dan ligt de aansprakelijkheid niet bij de arbodienst of bedrijfsarts maar bij de werkgever.
Wat wordt gezien als redelijk is mede afhankelijk van de afspraken tussen de werkgever en de deskundige.

Overigens wordt een uitsluiting van de aansprakelijkheid van de arbodienst in de algemene voorwaarden zeker weleens gepasseerd door de rechter wanneer er sprake is van een serieuze fout.

Arbeidsrecht advocaat

Hoe vaak komt het voor?

Wellicht denkt u dat er in de praktijk nauwelijks bedrijfsartsen aansprakelijk worden gesteld. Het gebeurt echter wel degelijk dat een werkgever de bedrijfsarts en/of de arbodienst aansprakelijk stelt voor gemaakte fouten.

Zijn er voorbeelden? Jazeker! Een voorbeeld van een zaak is een werkgever die een loonsanctie was opgelegd, omdat hij niet voldaan zou hebben aan de re-integratieverplichting. De werknemer had onder andere knieklachten en het UWV had geconcludeerd dat deze werknemer ten onrechte niet was ingezet voor werkzaamheden die knieƫn en rug ontzagen.

Wat bleek echter? De arbodienst had de werkgever niet geadviseerd om de werknemer in andere alternatieve werkzaamheden te re-integreren. De rechter oordeelde dan ook dat de arbodienst in dit geval niet kon worden gezien als redelijk bekwame opdrachtnemer. Daarop werd de arbodienst aansprakelijke gesteld en werd de arbodienst ook veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de werkgever had geleden.

Wilt u meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bent u momenteel in conflict met een arbodienst of bedrijfsarts? Er zijn verschillende advocatenkantoren welke zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, het rechtsgebied waar deze geschillen onder vallen.

Leliveld Advocaten is een advocatenkantoor met vestigingen in Maastricht, Nuth en Amsterdam. Zij zijn onder ander gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpen u dan ook graag verder. Meer informatie vindt u op www.leliveldadvocaten.nl.