De WKR voor zorginstellingen

Met behulp van de werkkostenregeling wil de overheid de administratiekosten voor werkgevers verlagen. Wil je meer weten over deze regeling? En hoe kun je deze invoeren in jouw zorgorganisatie? In dit artikel lees je alles over de werkkostenregeling! Zo kun je snel en efficiënt je weg vinden bij de uitrol van de WKR.

De WKR is van belang voor niet alleen de afdeling salarisadministratie binnen het bedrijf, maar ook HR, financiën en OR. De werkkostenregeling heeft namelijk invloed op de gehele organisatie.

WKR in de zorg

Door de invoering van de werkkostenregeling stoppen de belastingvrije vergoedingen en/of verstrekkingen. Dat betekent ook dat alle regels die hierover gelden ophouden te bestaan en in plaats daarvan hoort alles nu bij het loon. De formele wettekst die hiervoor geldt is als volgt: ”Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”

Maar welke keuze moet je nu maken? Je kunt in principe kiezen uit twee mogelijkheden. Keuze één heeft betrekking op het belasten van het loon op de gewone manier bij de werknemer. Dit wordt ook wel de oude manier genoemd. Je kunt er ook voor kiezen dat je het loon beschouwt als ‘loon belast bij de werkgever’ en je vervolgens zelf de belasting afrekent. Dit is ook wel de werkkostenregeling.

Het is over het algemeen zo dat je niet over het hele bedrag belasting betaalt. Belangrijk om te weten is wel dat de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen hierbuiten blijven. Het verschil noemen we de loonsom werkkostenregeling. Bedraagt de loonsom werkkostenregeling minder dan je vrije ruimte? Dan zal er per saldo niets worden belast.

Belastingvrij besteden

Is de loonsom werkkostenregeling groter dan de vrije ruimte van 1,2 procent? Dan betaal je over het bedrag daarboven 80 procent belasting. Hierdoor is het mogelijk om 1,2 procent van de totale fiscale loonsom belastingvrij te besteden aan je werknemers. Wil je toch nog meer weten over de werkkostenregeling die geldt voor zorginstellingen? Dan kun je hier een whitepaper downloaden die je alle ins en outs vertelt over de WKR voor zorginstellingen.